Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 19 tháng 09 năm 2014


Tin mới

Hội nghị triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015

Hội nghị triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015

Thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, sáng ngày 9/9/2014, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. Xem thêm