Thứ 2, 12/04/2021

07h00: Thi đấu HKPĐ năm học 2020 – 2021 (tiếptheo)

07h00: Dự trao thưởng thành tích hoạt động ngoại khóa (Đại sứ Quốc Học) Trường THPT chuyên Quốc Học (Đ/c Mỹ, PGĐ, VP).

07h30: Duyệt quyết toán 2020 Trường THPT Hóa Châu, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh; Cả ngày (Sở Tài chính, Phòng KHTC) - Xe 2007

07h30: Dự Hội nghị thi THPT tại Hải Phòng (Đ/c GĐ, KTKĐCL, GDNN-TX, QĐ – các ngày 12. 13/04)

14h00: Họp trực tuyến với Lãnh đạo Vụ GDTrH về dự án thi KHKT quốc tế năm 2021 tại phòng họp 1 (LĐ, GDTrH, GM).

16h30: Làm việc với Trường THCS Nguyễn Tri Phương về Dự án thi KHKT quốc tế tại trường THCS Nguyễn Tri Phương (BGĐ, GDTrH, BGH, GVHD, HS)

Thứ 3, 13/04/2021

08h00: Duyệt quyết toán 2020 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở Tài chính, Phòng KHTC, Văn phòng)

09h30: Dự họp tại UBND Tỉnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu đào tạo các trường CĐ, TC. (Đ/c Mỹ - PGĐ, GDCN-GDTX) - Xe 6445

10h00: UBND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu giáo dục năm học 2021-2022 và Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 (LĐ, KHTC, KTKĐCLGD, GDTrH, GDTX-CN)

14h00: Kiểm tra điều kiện cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống của Công ty TNHH-TMDV và Năng khiếu Mỹ Lộc – Chi nhánh Huế tại số 266 Bùi Thị Xuân (LĐ; QĐ)

Thứ 4, 14/04/2021

07h00: Đánh giá ngoài (khảo sát sơ bộ) công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia Trường TH Số 1 Hương Văn, TX. Hương Trà (đ/c Mỹ-PGĐ, QĐ) - Xe 2007

07h30: Kiểm tra thư viện trường DTNT Nam Đông, TH&THCS Kim Đồng và THCS TT Khe Tre, huyện Nam Đông (cả ngày) - Xe 6447

07h30: Thanh tra chuyên ngành các đơn vị tại PGD&ĐT thành phố Huế (từ 14/4 đến 17/4/2021)

08h00: Duyệt quyết toán 2020 Trường DTNT Tỉnh (Sở Tài chính, Phòng KHTC)

08h00: Phối hợp với phòng chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh cấp phép tiếp nhận dự án "Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững” do tổ chức CRS tài trợ (P.CTTT-CTHSSV)

08h00: Dự họp BCH Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (Đ/c GĐ) - Xe 1954

10h00: Họp rà soát Kế hoạch và chuẩn bị đón đoàn kiểm tra TW công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (Đ/c GĐ, PGĐ, các phòng: TH, GDTX, KHTC, VP).

14h00: Duyệt quyết toán 2020 Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Sở Tài chính, Phòng KHTC)

14h00: Họp với đơn vị tư vấn về thiết kế mẫu nhà vệ sinh ( GĐ sở, KHTC, Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn)

15h30: Họp các phòng chuyên môn TH, TrH và bộ phận thư kí chuẩn bị các điều kiện họp HĐ chọn SGK (LĐ, TH, TrH, QĐ)

Thứ 5, 15/04/2021

07h30: Duyệt quyết toán 2020 Trường THPT Phong Điền, THPT Đặng Huy Trứ - Cả ngày (Sở Tài chính, Phòng KHTC) - Xe 6445

08h00: Tập huấn triển khai thí điểm sổ điểm, học bạ điện tử tại H.trường (CNTT)

08h00: Kiểm tra thư viện trường THCS Lê Thuyết, THCS Đặng Vinh, thị xã Hương Trà - Xe 2007

14h00: Kiểm tra thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Đà, huyện Quảng Điền

14h00: Dự họp báo cáo kết quả thực hiện các dự án của DCA, tại Ks. Century Riverside (LĐ Sở, P.GDTrH, P. CTTT-HSSV) .

Thứ 6, 16/04/2021

07h15: Đánh giá ngoài (khảo sát sơ bộ) công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia Trường MN Phú Thuận, TP. Huế (đ/c Mỹ-PGĐ, QĐ) - xe 2007

07h30: Duyệt quyết toán 2020 Trường THPT Trần Văn Kỷ, THPT Hương Trà - Cả ngày (Sở Tài chính, Phòng KHTC) - Xe 6445

08h00: Làm việc với đại diện dự án Dạy chữ viết cho học sinh dân tộc thiểu số tại PH 1 (đ/c Mỹ-PGĐ, GDTH)

08h00: Họp với Chủ tịch các Hội đồng thi NPT cấp THCS (GDCN_TX, QĐ)

14h00: Họp Hội đồng công nhận kết quả và xét giải Kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 tại phòng họp 1 (Đ/c Mỹ - PGĐ, QĐ)

15h30: Họp xét học bổng FPT năm học 2021-2022 (Đ/c GĐ, PGĐ, các phòng: CTCTHSSV, GDTrH, BCNTT).

Thứ 7, 17/04/2021

07h30: Họp Hội đồng thi NPT cấp THCS (QĐ)

08h00: Tổng kết thi KHKT toàn quốc năm 2021 (LĐ, CĐ, các phòng, ban; QĐ, GM).

Chủ nhật, 18/04/2021

07h00: Thi NPT cấp THCS (QĐ)